Ljuset i tunneln
ÅSELE Produkter&Robotsvets AB i Örnsköldsviks kommun inreder trafiktunnlar samt kringutrustning runt stora maskinanläggningar.
De har sin fabrik i Husum och Åsele. I praktiken betyder det att det är där bolaget utvecklar och tillverkar kabel-rörupphängningar i rostfritt och varmförzinkat material . Där erbjuder de även betning av rostfritt och syrafast material.
– Vi har tillverkat och monterat bland annat kabelstegsstråk, nedgångar, tunnelpåslag och handledare till Botniabanans 15 tunnlar, berättar Thomas Lindblom som är VD på bolaget.
Ett exempel på vad bolaget gör just nu är inredningen till Namntallhjöden som är Sveriges längsta tunnel på drygt 6000 meter.

Thomas och Kent startade ÅPRAB 2004, Hans far startade LOLAB för drygt 30 år sedan. Idag har bolaget omkring tio personer anställda.
– Vi har byggt upp en modern maskinpark och omsatte 27 miljoner kronor 2007, säger Thomas. Roligast är att vara ute och sälja och träffa folk tycker han. Kamratandan har man på jobbet.
Helheten och Ärligheten är hans specialitet.

ÅSELE Produkter&Robotsvets AB

Bransch:
Mekanisk Verkstad

Telefon: 0663-19770
Fax: 0663-10081


Email:
thomas@aselerobotsvets.se

Hemsida:
www.aselerobotsvets.se

Adress:
ÅSELE Produkter&Robotsvets AB
Dombäck 214
89035 Husum

| 13 SENASTE FÖRETAGEN